Gawrych Ruda – Sobolewo – Krzywe- Suwałki – Białystok

Wokół jeziora Wigry


Marcinowe Łączki – Bryzgiel – Gawrych Ruda

Marcinowe Łączki – odprawianie, pożegnanie, powitanie

Marcinowe Łączki – Rygol – Marcinowe Łączki (spływ Czarną Hańczą)

Jezioro Mikaszewo – Marcinowe Łączki

Leśniczówka Trzyrzeczki – Płaska – Jezioro Mikaszewo

Dubnica – Nowy Dwór – Różanystok – Dąbrowa Białostocka – Leśniczówka Trzyrzeczki

Krynki – Harkawicze – Kuźnica – Dubnica


Stary Dwór (nad Siemianówką) – Rybaki – Szymki – Stara Łuplanka – Mostowlany Kolonia – Zubry – Zubki – Łużany – Kruszyniany

Krzywa – Czyże -Lady – Trywieża – Łosinka – Bernacki Most – Podlewkowie – Michnówka – Stary Dwór (nad Siemianówką)

Dubicze Cerkiewne – Stary Kornin – Mochnate – Dubicze Osoczne – Nowoberezowo – Czyże – Zbucz- Morze – Orla – Krzywa

Stołbce – Klukowicze – Zubacze – Czeremcha – Opaka Duża – Werstok – Dubicze Cerkiewne

Stołbce = Sokóle – Grabarka – Werpol -Wilanowo – Stołbce