Wiktor z Morza

Zrobiło się cieplej.

Podobno dziś są Walentynki.

Jakby inny świat

Kolejny śnieg.

Czekając na gości.