Przybywają z różnych stron.

Urlopu dzień dwudziesty drugi Lublin – Białystok

Urlopu dzień dwudziesty pierwszy Witanowo – Lublin

Urlopu dzień dwudziesty  Urszulin – Witanowo