om ah hum wardża guru padma siddhi hum

Od brata w Ameryce. W skansenie ale prawdziwi indianie.

Nauka latania.

Co dziennie to samo a inaczej.

Inny świat, inny rytm.

Przytulić (Współczesna rzeźba białoruska MP)

80 lat minęło jak jeden dzień.

W odwiedziny.

Ulotność, przemijanie.