Zaczęły się wakacje.

Się w mieście dzieje….

„….Piękno kształtem jest miłości….” C.K. Norwid

Like a James Bond.

Pokolenia.

Podczas koncertu nie tylko słucha się muzyki.

Na koniec długiego wekendu popadało.

Leśne spotkania. Kapliczka w Rudnicy.

Pod nadbiebrzańskim niebem.

Wsiąść do pociągu odpowiedniego zadbać o bagaż zadbać o…

Fajnie być rycerzem!