Spektakl Fizjotopia Stowarzyszenia Artystycznego Kolegtyw

fizjotop (fizjo- + gr. tópos ‘miejsce’) geogr., biol. miejsce charakteryzujące się określonymi właściwościami fizycznymi i geograficznymi.
Hasło opracowano na podstawie „Słownika Wyrazów Obcych” Wydawnictwa Europa, pod redakcją naukową prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj, autorzy: Mirosław Jarosz i zespół. ISBN 83-87977-08-X. Rok wydania 2001.
Źródło – encyklopedia WIEM

Post Navigation